Zoals bekend draait DSV Dorswedo al geruime tijd met een interim bestuur en zijn we hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is de bedoeling dat nieuwe kandidaat leden ingewerkt gaan worden en op de ALV in het voorjaar 2020 geïnstalleerd gaan worden.
Onderstaand een opsomming van de openstaande vacatures:

– voorzitter
– secretaris
– penningmeester
– bestuurslid
– bestuurslid

Op de menu-pagina “vacatures” kunt u meer lezen wat de functie inhoudt.
Heeft u belangstelling voor één van de functies, of wilt u eerst meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat: sport@dsvdorsedo.nl