Vanwege het vertrek van Stichting Dorswedo uit het gebouw op de Brouwersdijk 4 per 1 oktober a.s. is er een einde gekomen aan het gebruik van de zaal en kantoor voor vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten van DSV Dorswedo op de Brouwersdijk.
Vanaf het jaar 2000 hebben met plezier en genoegen van de ruimtes gebruik gemaakt. Vooral op de maandagavonden vóór en ná de volleybal- en badminton trainingen resp. wedstrijden.
DSV Dorswedo zal haar vergaderingen voorlopig bij bestuursleden thuis doen dan wel bij andere welzijnsstichtingen zoals Swedoro.
Alle sportspullen zoals volleyballen, sportkleding, tellers, archiefmappen zijn weggehaald en voorlopig bij diverse personen thuis opgeslagen.
De volleybaltrainingen en de thuiswedstrijden voor de Nevobo blijven gewoon doorgaan in de sportzaal Brouwersdijk ernaast. Die blijft in gebruik tot eind mei 2018.
Ondertussen zijn we op zoek naar een andere sporthal voor de volleybalsport. Zodra hierover meer bekend is zal dat aan de leden worden bekend gemaakt.

Laatste post uit de brievenbus…

Sleutels retour…

St.Dorswedo Brouwersdijk 4 van 1998 tot 2017… vaste vergader en bespreeklokatie van DSV Dorswedo… nu helaas verleden tijd