DSV Dorswedo

DSV Dorswedo staat voor Doven Sport Vereniging Dorswedo.

Wij zijn een sportvereniging voor doven en slechthorenden, maar horenden zijn ook welkom en wij hebben leden uit diverse delen van het land.

DSV Dorswedo kent een rijke sportgeschiedenis in haar bestaan. In het jaar 2000 begon Rosé Lindenhof binnen de stichting Dorswedo met “Dorswedo Sport”.
In 2012 heeft Dorswedo Sport een reorganisatie ondergaan waarbij het toen op 9 november 2012 met eigen statuten op eigen benen is komen te staan.

Volleybal en badminton waren de eerste sporten die we vanaf 2000 aanbieden, maar tegenwoordig  bieden wij onze leden ook golf, hardlopen, tafeltennis, tennis en zwemmen.

DSV Dorswedo is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Doven Sportbond (KNDSB) en de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo).

Informatie over onze (sport)activiteiten is op deze website te vinden.

Neem in geval van vragen contact met ons op.


Adres

Wij zijn gevestigd in Dordrecht, maar sporten op diverse locaties in de omgeving en in het land.
Wanneer wij niet sporten komen wij vaak samen in ons clubhuis. Het adres is:

DSV Dorswedo
Brouwersdijk 4
Dordrecht


Lidmaatschap

Het DSV Dorswedo basis-lidmaatschap is gekoppeld aan het aantal sporten dat je bij DSV Dorswedo beoefent en loopt van 1 januari t/m 31 december. De sportbijdragen zijn als volgt:

Basis sportbijdragen DSV Dorswedo, vanaf 1 januari 2020

Basis lidmaatschap, Eén sport € 15,00
Basis lidmaatschap, Twee sporten € 25,00
Basis lidmaatschap, Drie of meer sporten € 30,00
KNDSB lidmaatschap (ongeacht aantal sporten) € 15,00
Nevobo lidmaatschap/-volleybalcompetitie en training
Ondersteunend lidmaatschap DSV Dorswedo € 15,00
 Toeslag niet-DSV Dorswedo-leden, per activiteit  € 5,00

Let op: Afhankelijk van de sport(en) en/of activiteiten die worden beoefend, komen er bovenop het basis-lidmaatschap mogelijk extra kosten bij, zoals de kostprijs van de (sport)activiteiten.

Introducees
Ook Niet-leden kunnen samen met DSV Dorswedo leden deelnemen aan diverse (sport)activiteiten. De niet-leden betalen dan de kostprijs van de (sport)activiteit, vermeerderd met een toeslag voor niet-leden.  Wanneer een niet-lid direct na de betreffende (sport)activiteit besluit om lid te worden van DSV Dorswedo, dan wordt de betreffende toeslag verrekend met het nieuwe lidmaatschap.

Lid worden
Nieuwe leden kunnen het inschrijfformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kan, samen met een recente pasfoto en audiogram, per e-mail verzonden worden naar: sport@dsvdorswedo.nl

Lidmaatschap Verlengen/Wijzigen/Opzeggen
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Opzeggen of wijzigen van het DSV Dorswedo lidmaatschap dient schriftelijk en vóór 1 december te gebeuren. Opzeggen of wijzigen van het KNDSB bondslidmaatschap dient schriftelijk en vóór 1 december te gebeuren. U kunt uw opzegging of wijziging mailen naar het secretariaat: sport@dsvdorswedo.nl

Inschrijfformulier
Download: inschrijfformulier.

Statuten
Desgewenst zijn de statuten op te vragen door een e-mail te sturen naar het secretariaat: sport@dsvdorswedo.nl


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Ko ter Linden
Secretaris Sandra v/d Pijl (waarnemend)
Penningmeester Martin Brugman (waarnemend)
Bestuurslid Henk van Hardeveld (waarnemend)
Bestuurslid  vacant

Coördinatoren

De coördinatoren van de sporttakken zijn:

Badminton Nicolaj Yaroshenya
Golf Martin Brugman
Hardlopen Frank Veugen
Tafeltennis vacant
Tennis vacant
Volleybal dames Thijmen Wieland
Volleybal heren Thijmen Wieland
Wandelen Martin Brugman
Zaalvoetbal Thijmen Wieland
Zwemmen vacant

Vrijwilligers

DSV Dorswedo nodig haar leden uit om als vrijwilliger actief te zijn bij de diverse (sport)activiteiten. Neem bij interesse gerust contact met ons op.


Trainers/coaches

De trainers/coaches van de sporttakken zijn:

Badminton Nicolaj Yaroshenya
Volleybal Stan Blokhuis & Nicolaj Yaroshenya

Privacyverklaring

Doven Sport Vereniging Dorswedo te Dordrecht, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DSV Dorswedo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternamen
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • e-Mailadressen
  • Geboortedatum
  • Geslacht

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DSV Dorswedo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Vermelden van jouw voor en achternaam op diverse lijsten en uitslagen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DSV Dorswedo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: zo lang er belangstelling van de persoon bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

DSV Dorswedo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DSV Dorswedo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DSV Dorswedo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sport@dsvdorswedo.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

DSV Dorswedo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DSV Dorswedo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via sport@dsvdorswedo.nl